Algemene voorwaarden

Reserveren:

Reserveren van een doek / drager gebeurt via e-mail of telefonisch. Dit kan min. 2 dagen, max. 1 jaar van tevoren. Indien er een wijziging is opgetreden in de beschikbaarheid van de gereserveerde doek / drager (door overmacht of een onopzettelijke vergissing), wordt de klant daarvan meteen op de hoogte gesteld via mail. Het staat de klant dan vrij de reservatie te annuleren, dan wel de datum te verzetten.

Huurtermijn:

Huren doe je voor minimum 1 week en maximum voor 4 weken. Het staat je volledig vrij de huurtermijn zelf te bepalen binnen de min. en max. termijn. Bij het uittesten van een drager of doek raden wij 1 à 2 weken aan afhankelijk van het aantal draagmomenten. Wenst u een doek of drager langer te huren dan, neem dan contact op, dan kijken we wat we kunnen doen. Een doek of drager wordt pas meegegeven na voldoening van betaling.  De doek of drager dient ook weer in het bezit te zijn van Draagdromen op de laatste dag van de huurtermijn.

Tarieven en betaling:

Betalen van de huurkost kan contant of met de bancontact-app op het moment van afhaling of vooraf via bankoverschrijving op het rekeningnummer: BE28 9730 7175 9220
De kosten voor verhuur bedragen:
– week 1: €10
– Week 2-3-4: €1 / dag
Waarborg: €50 voor een doek of babydrager – €100 voor een peuter-, kleuter-, meegroeidrager.
Een extra waskost van €5 kan aangerekend worden enerzijds op aanvraag van de huurder voor ontvangst, anderzijds indien de doek of drager in een rookomgeving werd gebruikt of indien deze in contact kwam met huisdieren. De huurder voorziet om dergelijke informatie, in de mate van het mogelijke aan te geven bij reservatie. In uitzonderlijke gevallen kunnen doeken en / of dragers langdurig worden uitgeleend, hiervoor neem je contact op met magalie.clymans@outlook.be

Betalingsmethodes:

Betalingen kunnen worden ontvangen als volgt:
* Contant: bij afhaling van van de doek of drager bij Draagdromen.
* Bancontact-app: bij afhaling van de doek of drager bij Draagdromen.
* Bankoverschrijving: BE28 9730 7175 9220 ( hou hierbij rekening met een verwerking van 2à3 dagen. Bij afhaling binnen de 3 werkdagen na overschrijving graag een betalingsbewijs meebrengen.)

Huurrechten en plichten:

De huurder beschikt vrij over de doek/drager, weliswaar binnen de globale huur voorschriften. De huurder dient als een goed huisvader te zorgen voor de bewaring en het behoud van de betreffende goederen. De doek/drager dient door de huurder proper en ordelijk teruggebracht te worden. De drager of doek dient niet te worden gewassen door de huurder, tenzij noodzakelijk om verdere schade te vermijden. In dat geval dient Draagdromen daarvan vooraf schriftelijk of via mail op de hoogte te worden gebracht. Eventuele vlekken dienen oppervlakkig schoongemaakt te worden met water. Het is niet toegestaan te roken wanneer de doek of drager in gebruik is of wordt vastgehouden. Indien er binnenshuis wordt gerookt, behoort de huurder dit te melden bij reservering van de drager/doek, en wordt een extra kost aangerekend van +5 euro voor het wassen van de doek/drager. Huisdieren dienen weggehouden te worden bij de doek/drager. Ze kunnen schade veroorzaken aan de dragers en doeken. Houdt de doek/drager uit de buurt van alle producten die de doek kunnen bevuilen en/of beschadigen (bv. rode wijn, nagellak, olie, scharen…). Draagdromen behoudt het recht 5 euro extra waskost aan te reken indien de drager/doek meer dan normaal bevuild is.

Veiligheid:

Draagdromen kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen en andere schadelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de ter beschikking gestelde materialen. Onderverhuring en overdracht van huur zijn in geen enkel geval toegelaten. Doeken en dragers moeten steeds worden gebruikt volgens de voorschriften van de fabrikant (te vinden op de drager, in de gebruiksaanwijzing of op de website van de fabrikant of uitgelegd door de consulent. De huurder verbindt zich ertoe de veiligheidsvoorschriften te hebben gelezen en zichzelf voldoende te hebben geïnformeerd over het gebruik van de goederen. Draagdromen biedt geen garantie dat doeken en dragers vrij zijn van dierenhaar. Om het risico te minimaliseren, kan de doek of drager op aanvraag extra worden gewassen tegen een kost van 5 euro. Dit dient aangegeven te worden bij het reserveren. Draagdromen verbindt zich ertoe alle goederen te hebben gecontroleerd inzake veiligheid alvorens deze uit te lenen. Desalniettemin rust het gebruik van de uitgeleende goederen uitsluitend en te allen tijde op verantwoordelijkheid van de huurder. De huurder erkent de doek/drager in goede staat te hebben ontvangen. Indien een drager/doek beschadigd wordt ontvangen door de huurder, dient de huurder Draagdromen meteen op de hoogte te stellen, en de drager/doek niet te gebruiken tot er overleg is geweest met Draagdromen. Als de drager of doek onbruikbaar is zal het huurbedrag teruggestort worden Om slijtage van de gespen te voorkomen, worden dragers niet elke keer volledig gewassen, maar enkel oppervlakkig gereinigd. Er is bijgevolg geen garantie dat ze volledig vlekvrij zijn. Indien je bij binnenkomst van de drager/doek een vlek opmerkt, dan hoort dit meteen gemeld te worden. Zo niet, wordt ervan uitgegaan dat deze vlek door de huurder is toegebracht, waarna extra was kosten in rekening worden gebracht. Gebruiksaanwijzingen en sabbelpads meegeleverd bij dragers of doeken dienen te allen tijde terug binnengebracht te worden aan het einde van de huurtermijn. Draagdromen behoudt het exclusief eigendomsrecht van alle uitgeleende goederen. In geval van schade, verlies of diefstal, wordt een vergoeding bepaald, die overeenkomt met de werkelijke herstel-of vervangingskost.

Privacy:

Draagdromen erkent de persoonlijke gegevens, opgegeven in het contract, enkel te zullen gebruiken in rechtstreekse communicatie met betrekking tot de huur. De huurder behoudt steeds het recht deze gegevens in te kijken, aan te passen of te laten schrappen. E-mailadressen kunnen worden gebruikt ter promotie van acties en evenementen van Draagdromen.