Algemene voorwaarden

RESERVEREN
 • Reserveren van een workshop of consult gebeurt via e-mail of telefonisch. Dit kan min. 2 dagen, max. 1 jaar van tevoren.
 • Indien er een wijziging is opgetreden in de beschikbaarheid van de gereserveerde datum (door overmacht of een onopzettelijke vergissing), wordt de klant daarvan meteen op de hoogte gesteld via mail. Het staat de klant dan vrij de reservatie te annuleren, dan wel de datum te verzetten.
 • Een consult of workshop kan kosteloos worden geannuleerd minimaal 5 dagen vóór de afgesproken datum. Indien er later wordt geannuleerd, wordt er 50% van de kostprijs van het geboekte consult aangerekend. Bij afzegging op de dag van het consult, behoudt Draagdromen het recht de volledige vergoeding voor het consult aan te rekenen. Indien een consult omwille van een geldige reden (bv. ziekte) niet kan doorgaan, kijken we samen voor een nieuwe datum.
VOORWAARDEN
 • Draagdromen geeft enkel advies. De ouder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het kind, zowel voor, tijdens als na het consult.
 • Elk consult dient schriftelijk vastgelegd en bevestigd te worden via het inschrijvingsformulier dat u per mail krijgt. De ouder verklaart dat de opgegeven gegevens correct zijn, en bevestigd hiermee voldoende geïnformeerd te zijn over de kostprijs, de duur en de inhoud van het aangevraagde consult.
 • Voor elk consult geldt dat de ouder een oppas mag meebrengen voor zijn/haar kind. Deze oppas wordt in geen enkel geval onderricht in het dragen van kinderen. Korte voed- en verschoonpauzes worden voorzien in de beschikbare tijd, maar indien er onvoldoende tijd blijkt om het consult binnen de vooropgestelde termijn te beëindigen, wordt er een extra tarief van 10 euro per extra kwartier aangerekend. Draagdromen zal de betrokken partij daar steeds op voorhand van op de hoogte stellen. Het staat de ouder dan vrij het consult af te breken dan wel voort te zetten aan verhoogd tarief.
 • Indien ouder of kind een bepaalde medische aandoening hebben (gehad), dient dit voorafgaandelijk aan het consult/workshop gemeld te worden aan Draagdromen. Indien nodig zal worden gevraagd contact op te nemen met de behandelend arts voor overleg.
 • Draagdromen behoudt steeds het recht de gemaakte afspraak te annuleren, onderbreken, of herplannen in geval van ziekte of overmacht.
 • Consulten en workshops die aan huis gegeven worden, dienen door te gaan in een rookvrije ruimte. Rookt iemand van het gezin, dan dient dat van tevoren aangegeven te worden via het inschrijvingsformulier. Wordt ter plaatse vastgesteld dat de ruimte niet rookvrij is, dan behoud Draagdromen het recht het consult te annuleren met behoud van

TARIEVEN

Eerste 30 min 25€ per bijkomen kwartier komt er 10€ bij.


 • REISVERGOEDING

Consulten kunnen ook aan huis doorgaan, hiervoor vraag ik 0,30€ per gereden km, de afstand wordt berekend met google maps. Dit tarief geld vanaf 10 km

BETALING

 • Elk consult dient ten laatste onmiddellijk na afloop te worden betaald, ofwel cash, ofwel met de bank app, ofwel via een overschrijving ( deze moet dan wel 3 dagen op voorhand gebeuren).

ANNULATIEVOORWAARDEN

100% van de kostprijs wordt teruggestort bij annulatie ten laatste 5 dagen vóór de start van het consult. Indien er later wordt geannuleerd, wordt 50% van de kostprijs niet terugbetaald. Bij afzegging of niet opdagen op de dag zelf, behoudt Draagdromen het recht de volledige vergoeding voor het consult aan te rekenen.

BETAALMETHODEN

 • Contant: na afloop van het consult.
 • Bancontact app: na afloop van het consult.
 • Bankoverschrijving: via BE28 9730 7175 9220 (BIC/SWIFT:  ARSPBE22 ) 3 dagen voor het consult.

* Hou bij overschrijving rekening met 2 tot 3 werkdagen. Bij afspraken binnen de 3 werkdagen na overschrijving, gelieve een betalingsbewijs mee te brengen.

ANDERE
 • Draagdromen biedt geen garantie dat doeken en dragers vrij zijn van dierenhaar. Om het risico te minimaliseren, kan de doek of drager extra worden gewassen. Dit dient aangegeven te worden op het inschrijvingsformulier.
 • Filmen of fotograferen tijdens een consult of workshop is niet toegestaan, tenzij met nadrukkelijke toestemming.
PRIVACY
 • Draagdromen erkent de persoonlijke gegevens, opgegeven in het inschrijvingsformulier, enkel te zullen gebruiken in rechtstreekse communicatie met betrekking tot de reservatie. De klant behoudt steeds het recht deze gegevens in te kijken, aan te passen of te laten schrappen.
 • E-mailadressen kunnen worden gebruikt ter promotie van acties en evenementen.